nếu bạn là người sd thông thường thì mua chính hãng . còn nếu bạn vọc vạch thì 7 pro