phải bật chế độ đồng bộ nó mới có tác dụng , ko bật lên ko có