Nếu đt như hình thì quá đẹp, nhưng hình như chỉ là tin đồn.