bạn ơi cho mình hỏi là cái này là thử nghiệm nội bộ hay là mở rộng cho tất cả người dùng thử luôn vậy bạn ??!