ผมก็เป็นครับ ไปเคลมเปลี่ยนกล้อง 2 รอบ เคลมบอด 1 รอบ ไม่หายครับ อาการเดิมเลย เสียเวลาไป 1 เดือน ไปรับศูนย์ 4-5 รอบ ตอนนี้เอาเครื่องกลับมาใช้ก่อนเพราะไม่มีเครื่องสำรอง ทางศูนย์ก็ไม่ได้หาทางช่วยเหลืออะไรเลย เคลมศุนย์ที่ vServePlus ลาดกระบัง