didongthongminh,chiemtaimobile,24hstore... yêu cầu hang còn nguyên seal là ok