bạn liên hệ trong hình nhé. hỗ trợ qua teamview (~200k) trong khi khắp Thái Nguyên chẳng ai nhận sửa gấp =)

from app

from app