Buồn ghê á... tháng này chưa có cơ hội chụp được tấm nào đẹp!