e xài mi 8 9.6.13 chrome nó cứ bị quảng cáo ý là vó tắt đa nhiệm luôn rồi mà đanh chơi game nó cứ chuyển sang chrome rồi quảng cáo đủ thứ