mix 2 màn tràn viền hơi khó chơi game nhưng nó chơi game mạnh hơn