Samsung, mimix dòng sáng tạo không thích hợp chơi game, sam màn đẹp hơn, hàng mỹ tối ưu, không phế như bản quốc tế