k bt quay lại về bản ổn định. Cần 1 bài viết hướng dẫn của ad cho ae đang dùng beta .