làm sao để biết dc là mình đang chạy beta hay ổn định vậy các bạn?