qua mới lên xong từ android gốc 8.1, fix dc quá trời lỗi