lỗi app nữa bật lên xong nó tắt. Vài cái lỗi hiển thị chạm sai vị trí