Mình thì toàn đứng hình trận đầu khi pik tướng xong. chán
phải vô tập huấn cho nó treo trận đầu tiên rồi vào lại thì ok