Độ sáng màn hình thay đổi liên tục dù đã tắt độ sáng tự động...