1916109332
full treo máy luôn cậu nè? nãy giờ tôi bị treo màn hình hoài. không làm gì được từ khi cập nhật xog bị

chán thật @@