redmi note 6 pro ko có trong 2 trường hợp trên là sao vậy b