vào màn hình chính và nhiệm vụ cũng có tắt bật tìm kiếm rồi

from app

from app