quảng cáo của app chứ j,bạn tự cài vào thì rom nào chả thế