vào phần cài đặt ứng dụng rồi vào CH  play , xoá hết dữ liệu và gỡ cài đặt cập nhật rồi đăng nhập lại tài khoản CH là được