kì vậy nhỉ mình cũng note 5 android 9 nhưng down bth mà ???