những lúc nào gặp trường hợp như vậy với bất cứ app nào thì bạn cứ lên appvn rồi tải những ứng dụng bạn cần về, trên app vn nhiều lúc cập nhật nhanh hơn cả ch play