mẹo thì nhiều lắm ,không kể hết đc. Trong quá trình sử dụng sẽ dần biết đc nhiều mẹo