KC6MG
sao dùng :')

k dùng đc chỉ dùng cho màn amoled thôi bạn