1846469062
nếu tầm 7tr thì theo bạn dòng xiaomi nào đang tốt. mình con gái nên đẹp vs nhìu loại ốp là oki ah.

mi9 se màu hồng cũng đc nhỏ gọn đẹp