đổi thì lên hẳn chứ redmi 7 hơn dc mấy so với redmi note 3,màn hình có khi xấu hơn rmn3p ý chứ