hiện tại thì chưa có fw tiếng Việt nha. thời gian tới sẽ có