Hiện tại hàng chưa về mà... vs lại app Mi Fit trên Ch play có TV r.... khỏi lo