mua bản nội địa sau này up dc fw tiếng việt hok nhỉ