Bạn đang dùng rom xiaomi.eu nên ko cập nhật trực tiếp được. Giờ bạn phải vào Xiaomi.eu, tải thủ công rom đó rồi up băng TWRP trên máy.