Rồi đến bản beta cuối cùng thì mình chuyển qua ổn định có thể qua luôn bằng OTA ko hay phải quá ổn định bằng Plass

from app

from app