Týt
chuyển sang bản ổn định kiểu gì ạ

download file zip trên trang chủ rồi chuyển bằng Updater. (mất dữ liệu)