Hiển thị bên trong biểu tượng pin được thôi bạn, và nó sẽ hiển thị bên ngoài khi kéo thanh thông báo xuống (rom beta) theme không tùy chỉnh sâu tới vậy đâu bạn.