Video call tối thui nhìn mà chán ... Mọi thứ ok cái hay dùng thì bị lỗi ...