m nghĩ khó có khả năng đấy, vì linh hồn của xiaomi là miui.