mình nghĩ nếu có sản phẩm xiaomi chạy hongmeng thì chắc cũng nội địa TQ thôi, chứ quốc tế vẫn phải Android à