cài này có ảnh hưởng j ko nhỉ? ai giải thích cho mk chút