Trước có dùng rồi chạy lại rom mấy lần nên quên mất, hôm qua vừa bật lại xong nay tải rom  tắt mh kéo cả tiếng được 200mb