Chà chà ko biết ứng dụng kép Messenger bị lỗi gì nữa ko ta? Ứng dụng chính thức vẫn bình thường.