Xem lại ổ cắm và sạc, bị lỏng chốt tiếp xúc, dùng lâu thường bị