mình dùng A2 lite từ khi. cập nhật bản vá lỗi androi 9. máy sạc pin nóng mọi người có bị thế không.