Q.Trung
Khi nào Mi 9 mới có bản cập nhật mới đây.. Chứ thấy bản 10.2.9 không ổn.

mình cung thấy thế mong sớm cập nhật