pin đâu??? lên bản 10.5.30 xong pin tụt ầm ầm mặc dù coi có fb và độ sáng mh thấp, không chạy uwd nền tắt cả gps đồng bộ xài mỗi wifi tắt cả xoay mh vẫn tốn