HyrrTwak
bạn có dùng bạn MIUI 100 cũng vẫn tốn như thường, muốn ko tốn pin thì giảm hiệu năng máy và dùng máy có lõi nhân tiết kiệm pin

trả lời như không sao mấy Bản trước hiệu năng tốt và pin tốt nữa