Minh xiaomi F1
cần lắm về pin . bản 9.5.30 tốn pin quá

bạn có dùng bạn MIUI 100 cũng vẫn tốn như thường, muốn ko tốn pin thì giảm hiệu năng máy và dùng máy có lõi nhân tiết kiệm pin