Giá đợt đầu mà mấy ông cứ sồn sồn lên hóng thì thế nào cũng độn lên tầm 9xx như năm ngoái miband3. ông nào không đợi được thì hốt luôn chứ t phải đợi 3 tháng sau cho ngon đã :v. Bản Nfc thấy vô dụng ở VN, avengers thì đợi dây fake với các bản mod giao diện =))))