rịp dòng redmi 1 năm trước chứ dòng mi, mix không biết có bị không