cho hỏi máy mk có phải hàng chính hãng k hay hàng sách tay

from app

from app